flattr this!

Vodu bereme jako něco samozřejmého, stačí otočit kohoutkem a máme ji. Krásně čirou, v libovolné teplotě a množství, jaké si zamaneme. Její skutečnou roli v našich životech si uvědomujeme pouze výjimečně. Ve chvíli, kdy se „něco pokazí“. Jak se vůbec dnes na kvalitu vody díváme? Co můžeme udělat pro dobrou vodu? Jaký je vůbec současný stav jakosti vody? Co jí škodí dnes a co jí škodilo vždy?


Přijďte na další diskuzně – vzdělávací večer do Zach´s  Café, tentokrát s hydrobiologem RNDr. Jindřichem Durasem, PhD. Začínáme ve středu 16. dubna v 19 hodin. Vstup volný ;-)

 
by kristyna | Categories: Plzeň | 1 Comment

flattr this!

Kde se vzala víra – v politické autority, ideologie nebo různé bohy? Jde o jeden z produktů evoluce? A kdy se víra mění v demagogii? Nejen tyto
problémy budou předmětem dubnového vědeckého večera  s názvem „Dav uvnitř člověka“, které proběhne v úterý 15. dubna od 19 hodin v kavárně Bez Konce (v Divadle Lampion).


Na psychologicky zaměřené téma promluví Milan Petrák, autor oceňované knihy Skrytá autorita. Věděli jste, že k iracionální víře nejsou odolní ani takzvaní ateisté? Dokonce i ti, co se považují za „racionální skeptiky“, někdy podléhají skupinové iracionalitě. Proč je víra univerzální lidskou vlastností? Liší se v něčem víra v náboženském slova smyslu a víra třeba v politické ideologie?


SC Kladno pořádá o. s. Halda ve spolupráci s FBMI ČVUT. Kontaktní osobou je Roman Hájek.

 
by kristyna | Categories: Kladno | No Comments

flattr this!

Klasický starověk, tedy řecko-římská antika, jsou předmětem badatelského zájmu archeologů, historiků a filologů již řadu staletí. Z vědních disciplín zabývajících se tímto obdobím je to v současnosti právě klasická archeologie, která má mimořádnou schopnost objevovat a nabízet ke studiu dosud neznámá fakta, a odpovídat tak na doposud nezodpovězené otázky stran antiky. Moderní archeologické postupy a spolupráce s dalšími vědními obory nás tak vedou ke zcela novému pohledu na kultury starověkých Řeků, Římanů, ale i dalších národů, které s nimi přišly do kontaktu a byly jimi ovlivněny.


Další Science Café v Novém Strašecí vysvětlí, co jsou votivy a ex-vota nebo jak umění takzvaného Velkého Řecka ovlivnilo votivní terakoty. Proč právě antika natolik fascinuje laiky i archeology a historiky? Přijďte se zeptat jednoho z nich! Dubnovým hostem v restauraci bývalého hotelu Inter (Dukelská č.p. 1142) bude PhDr. Pavel Titz, PhD. z Ústavu pro klasickou archeologii FF UK.


Do diářů si poznačte úterý 29. dubna od 19 hodin a nic kromě Science Café si neplánujte ;-) .

Více informací o Science Café v Novém Strašecí naleznete na http://sc.novestraseci.info/

 

flattr this!

Asociace studentů fyzioterapie srdečně zve všechny zájemce a příznivce na první brněnské FyzioCafé, které se bude zabývat tématem bazální stimulace.


Přednášet bude Mgr. Hedvika Borýsková, která byla 19 let pracovnicí Neurochirurgické kliniky FN Brno Bohunice, z toho 15 let staniční sestrou na oddělení JIP B. Od roku 2013 zastává funkci asistentky náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání v téže nemocnici. Je držitelkou Praxisbegleiter fürBasale Stimulation in der Pflege (certifikátu Lektora basální stimulace), na který rok studovala v rakouském Neunkirchenu.

Basální stimulaci se věnuje již od roku 2005 a snažili se ji s kolegy co nejvíce aplikovat do praxe. Velkým přáním paní magistry zůstává, aby se prvky Bazální stimulace do běžné praxe ve FN Bohunice zařadily v co největší míře.


Neváhejte a přijďte navštívit další ze zajímavých diskuzí v Brně  – 23. 4. od 19 hodin v Ottoman Trumpet (Opletalova 1).

 
by kristyna | Categories: Brno | No Comments

flattr this!

Máme pro vás dobrou zprávu! Po pauze se znovu můžete těšit na pravidelná Science Café v Českých Budějovicích. Budou se konat v prostorách kulturního klubu Horká vana (Česká 7, České Budějovice) a tady jsou hosté a témata nejbližších akcí:


  • 21. května 2014: Tomáš Klimek – Krajiny českého středověku

  • 11. června 2014: Miroslav Bárta – Kolaps civilizací

  • 16. září 2014: Július Lukeš – Expedice Tara

Podrobnější informace brzy zveřejníme.


Science Café v Českých Budějovicích organizuje pan Petr Pilař.

 

flattr this!

Duben je pro brněnské Science Café mimořádně významným měsícem. Právě v dubnu totiž oslavíme v moravské metropoli čtvrté narozeniny! V průběhu uplynulých let jsme uspořádali více než 40 přednášek a setkání a věnovali se nejrůznějším oborům.

Narozeniny tedy budeme slavit celý měsíc a dali jsme si za úkol obsáhnout co nejvíce oblastí. Kromě výběru zajímavostí ze všech oborů a (nejen) brněnské vědecké scény jsme naplánovali rovnou dva zajímavé večery!


První z nich si pod drobnohled vezme akční filmy, konkrétně pak Bournův mýtus a Bournovo ultimátum. Ondřej Pavlík, dramaturg unikátního projektu Audiovize, nám představí „bournovky“ z pohledu filmového vědce, nezasvěcené seznámí s konceptem zesílené kontinuity a neoformalistickým přístupem. To vše již 9. dubna od 18 hodin v oblíbeném a příjemném prostředí Fratelli Caffé (Průchodní 2).


O dva týdny později se díky RNDr. Lubomíru Tůmovi z FEI Company dozvíme například proč je možné vidět objekty „menší“ než světlo, jak v elektronovém mikroskopu vypadají atomy nebo jak lze nedestruktivně analyzovat složení mikroskopických objektů či naopak vytvářet a obrábět neviditelné součástky. Na přednášce  se mimořádně vrátíme do Literární kavárny knihkupectví Academia (nám. Svobody 13), kde jsme v minulosti strávili mnoho večerů.
Těšte se na  23. dubna od 18 hodin ;)

 
by kristyna | Categories: Brno | No Comments

flattr this!

Víte co je to forota, žumpík nebo radvanec? Říkají vám něco jména Hauer nebo Bergman a chcete vědět něco o historické úloze uhlí? Tak přijďte na březnové novostrašecké Science café s báňský inženýrem Karlem Kestnerem, který vás ve své přednášce provede po uhelných dolech a malodolech kladensko-slánsko-rakovnické pánve. Začínáme 25. března v restauraci hotelu Inter, výjimečně od 19.30 hodin.


Na internetových stránkách, které Karel Kestner věnuje historii hornictví na Rakovnicku, Slánsku a Kladensku se uvádí: Uhlí splnilo svůj historický úkol. Začali jsme nad ním ohrnovat nos a úplně nejradši bychom na něj, a lidskou éru s ním spojenou, zapomněli. Jenže bez něj bychom neměli to, co máme, nebyli bychom to, co jsme, a pravděpodobně bychom tu nebyli vůbec.

Nic netrvá věčně, ale v jejich případě nemilosrdnou likvidací gumujeme i kus naší velice zajímavé historie. Dnešní populace již úplně zapomněla, že naši dědové i jejich otcové si havířinou vydělávali na živobytí, šachty zajišťovaly prosperitu celých měst, ale také třeba vesnic (například Lubná, Rynholec).


Zveme vás tak na malý výlet po historii. Na prohlídku žalostných zbytků uhelné těžby v našem kraji – poznejte jámy, štoly, šachtice, šurfy, odvaly nebo mouroviště ve vašem okolí.


Novinky z Nového Strašecí můžete také sledovat na speciálním webu ;)

Novostrašecké Science Café vzniklo za podpory Občanského sdružení bubakov.net, Gymnázia J. A. Komenského Nové Strašecí a Hotelu Inter Nové Strašecí. Kontaktní osobou je pan Michal Drtina.

 
Google+