flattr this!

Hostem říjnového HUB Science Café o behaviorální ekonomii bude Michal Skořepa, prezident České společnosti ekonomické a poradce viceguvernéra ČNB. Následující rozhovor je ochutnávkou jeho přednášky a následné diskuse, která se uskuteční 4. 10. 2011 od 19:30 v HUB Prague (Drtinova 10, Praha 5).


Mohl byste přiblížit podstatu behaviorální ekonomie?
Michal Skořepa: Behaviorální ekonomie se snaží obohatit tradiční ekonomii o poznatky v oblasti lidské psychologie. Někteří ekonomové se o to pokoušeli už před mnoha desetiletími, ale jen ve stylu „křeslové ekonomie“ (armchair economics), tj. nad možnostmi obohacení ekonomie o psychologické jevy se zamýšleli v pohodlí svého křesla, bez systematického výzkumu v laboratoři nebo v reálném světě. V tom je moderní behaviorální ekonomie oproti dřívějším psychologizujícím ekonomům „pracovitější“: snaží se existenci určitých odchylek od standardního ekonomického předpokladu dokonalé racionality ověřit na skutečných datech a do ekonomických modelů vkládat jen odchylky takto ověřené.

continue reading »