flattr this!

Martin Rychlík je novinář píšící o vědě, ale i etnolog se specializací na mimoevropské „umění“, dějiny účesu a také tetování. Martina jsme pozvali na Science Café 11. 3. do Prahy, aby nám svou činnost a dlouhodobý zájem přiblížil. Jako ochutnávku jeho vystoupení jsme připravili krátký rozhovor.

continue reading »

 
by Lukáš | Categories: Praha, Rozhovor | No Comments

flattr this!

Pro rozhovor si dáváme sraz v hospodě. Na mou poznámku, že jde v Čechách o typické místo pro filozofování, říká Jan Sokol: „To je dobré místo pro rozhovor: jsme na veřejné, neutrální půdě a protože už tu nesedají fízlové, je to i místo svobody.“ Science Café se sice nekonají po hospodách, ale v kavárnách, nicméně to jsou také otevřená místa a principem našich pravidelných diskusí je, že každý může přijít a svobodně diskutovat. A právě svoboda bude tématem vystoupení Jana Sokola na pražském Science Café. Tento rozhovor by vás měl přesvědčit, že byste do kavárny Potrvá (Srbská 2, Praha 6) měli 8. 10. v 19:00 přijít.

continue reading »

 
by Lukáš | Categories: Ostatní, Praha, Rozhovor | No Comments

flattr this!

10. září vystoupí v Praze na Science Café Petr Jan Juračka z Přírodovědecké fakulty UK, aby přiblížil svou práci „detektiva“ v říši bezobratlých. Petr je vynikající fotograf, o čemž se mimo jiné můžete přesvědčit pokud někdy jedete pražskou MHD – portréty zvířat z jeho dílny můžete vidět v podobě reklamních plakátů na pražskou zoologickou zahradu. I pro zářijové Science Café si Petr připravil úžasné fotografie. O jeho fotografické vášni a vystoupení na Science Café jsme si s Petrem krátce povídali.

continue reading »

 
by Lukáš | Categories: Ostatní | No Comments

flattr this!

Dr. Jan Libich je držitelem grantu od Nadačního fondu Karla Janečka na podporu vědy a výzkumu, díky kterému se v roce 2012 vrátil načas z Austrálie do České republiky. Nyní učí na VŠB-TU Ostrava a pokračuje ve svém výzkumu demografických trendů a jejich vlivu na vývoj ekonomik. 11. 6. vystoupí na Science Café v Praze. Pokud se zajímáte o stav naší i světové ekonomiky a nevíte, jak se zorientovat v nepřeberném množství názorů a vyjádření politiků i různých komentátorů, přijďte 11. 6. 2013 v 19:00 do kavárny Potrvá (Srbská 2, Praha 6), kde budete mít šanci seznámit se s pohledem ekonoma-vědce na současné problémy. Jako ochutnávku vystoupení dr. Jana Libicha jsme připravili následující rozhovor.

continue reading »

 
by Lukáš | Categories: Praha, Rozhovor | 4 Comments

flattr this!

Hostem květnového Science Café v Praze je matematik Eduard Feireisl, který v tomto roce získal na svůj výzkum grant od Evropské výzkumné rady. O tom, jak vypadá práce vědců matematiků, jsme si povídali ještě před jeho vystoupením na Science Café 14. 5. od 19:00 v kavárně Potrvá (Srbská 2, Praha 6).


Lze jednoduše přiblížit, jak vypadá práce teoretického matematika?

Zkusím to popsat na příkladu matematických modelů pro předpovídání počasí. Na začátku je modelář, což je někdo, kdo umí matematiku a dokáže popsat jevy, které se mají zkoumat, pomocí rovnic. Ty rovnice většinou vyjadřují nějaký fyzikální zákon, většinou se tomu říká zákon zachování. Modelář tedy vytvoří model, který může být velmi složitý. V případě počasí můžete mít téměř nekonečné množství faktorů, které by model na předpověď počasí mohl obsahovat. Mojí prací je pak odpovědět na otázku, jaké a jestli vůbec, má daný model řešení.

continue reading »

 
by Lukáš | Categories: Praha, Rozhovor | No Comments

flattr this!

Zveme vás na další neformální setkání s vědou určené zejména mladým – Junior Science Café, které se uskuteční 28. 3. 2013 od 16:30 v kavárně Potrvá (Srbská 2, Praha 6).

Tématem bude tentokrát škola a vzdělávání. Můžete se těšit na vystoupení Ondřeje Šteffla a slam poetry Jakuba Folla. Přijďte a zapojte se do dikuse Česko mluví o vzdělávání!


Vzdělávání není jen škola. Ale když se začně mluvit o vzdělávání, všichni rychle skončí u školy. Proč to tak je a jak můžeme pomoci vzdělávání, které neprobíhá ve škole? Jakou roli v tom má věda a testování?


Program:

  • 16:30 – 16:45 – slam poetický úvod Jakuba Folla
  • 16:45 – 17:00 – představení Junior Science Café
  • 17:00 – 17:30 – vystoupení Ondřeje Šteffla: „Svět vzdělává!“
  • 17:30 – 18:15 – diskuse
  • 18:15 – 18:30 – slam poetický závěr Jakuba Folla


Na Junior Science Café vystoupí:


Ondřej Šteffl
Ředitel společnosti Scio. Absolvoval matematicko-fyzikální fakultu a je kandidátem věd ze sociologie. V roce 1990 založil první soukromou školu u nás – PORG. V roce 1995 založil společnost Scio, která se zabývá hodnocením výsledků vzdělávání, její zkoušky využívá v přijímacím řízení 53 fakult veřejných vysokých škol.


Jakub Foll
Herec, básník a dvojnásobný vítěz národního kola ve slam poetry.

 

flattr this!


V Praze začalo fungovat špičkové centrum pro léčení nádorových onemocnění – Proton Therapy Center Czech (www.ptc.cz).  O unikátním způsobu propojení fyziky s medicínou přijde na březnové Science Café v Praze hovořit Branislav Sepeši a Vladimír Vondráček.


Zajímá vás, kam pokročila věda a technologie v medicíně? Chcete se setkat a pohovořit se špičkovými odborníky? Přijďte 12. 3. v 19:00 do kavárny Potrvá (Srbská 2, Praha 6).


Profil hostů:

MUDr. Branislav Sepeši, radiační onkolog
Absolvoval studium na Jesseniově lékařské fakultě UK v Martině v oboru všeobecné lékařství. Pracoval na Onkologickém oddělení (později Onkologické klinice) FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica, kde se po složení I. atestační a pak i specializační zkoušky v oboru radiační onkologie věnoval nádorům gastrointestinálního traktu a nádorům dětského věku. Coby předseda občanského sdružení Fórum nezávislých názorů se věnuje problematice kvality, organizace a efektivity zdravotní péče. Na projektech bezpečnosti pacienta spolupracuje se slovenskou kanceláří Světové zdravotnické organizace. V Protonovém centru má na starosti dětský léčebný program.

Mgr. Vladimír Vondráček, vedoucí oddělení klinické fyziky
Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, obor teoretická fyzika. Dále působil jako fyzik na Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, kde založil Oddělení lékařské fyziky. Po založení Radiofyzikálního oddělení Fakultní nemocnice Na Bulovce v roce 2006 se stal jeho vedoucím. Je členem výboru SROBF a ČLS JEP, podílí se na výuce radiologických fyziků v rámci Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, spolupracuje s Fakultou jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT na vzdělávání radiologických fyziků. Podílel se na společných výzkumných projektech se Spojeným ústavem jaderného výzkumu v ruské Dubně a na dalších výzkumných aktivitách ve spolupráci s Oddělením dozimetrie záření České akademie věd. Protonové centrum podle Vladimíra „nabízí možnost pracovat na špičkovém zařízení pro onkologickou léčbu a spolu s ním i možnost profesionálního růstu.“

 
by Lukáš | Categories: Ostatní | No Comments